Μαρτίου 15, 2017

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ

                                                                                                                                                                                                                
 Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που ναι μεν δεν αφορά λοιμώξεις αλλά αφορά βασικά προβλήματα του ανθρώπου:

- βρέθηκε ότι  ο λιπώδης ιστός εκλύει "σινιάλα" μέσω microRNAs στην κυκλοφορία τα οποία ρυθμίζουν γονίδια άλλων οργάνων.
- με βάση αυτό οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα βρουν τρόπους αντιμετώπισης νόσων σχετιζόμενων με τον μεταβολισμό, πχ παχυσαρκία και διαβήτη (εδώ εμπλέκονται οι λοιμώξεις). 

σημ. τα κόκκινα είναι λιπώδη κύτταρα και τα πράσινα είναι αγγεία


Nature. 2017, 542(7642):450-455Δεν υπάρχουν σχόλια: