Μαΐου 11, 2012

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΙΑ


Σε μεταανάλυση εργασιών για τα προβιοτικά, βρέθηκε ότι οι ουσίες αυτές μειώνουν τις πιθανότητες  διάρροιας από αντιβιοτικά.

Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί ποιο προβιοτικό αποδίδει καλύτερα, ποιοι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο, ποιο προβιοτικό συνεργάζεται καλύτερα με ποιο αντιβιοτικό και αν τυχόν υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση τους.

JAMA. 2012;307:1959-1969.

Δεν υπάρχουν σχόλια: