Μαΐου 09, 2012

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΙΝΟΪΟΙ

Έρευνα σε παιδιά με κυστική ίνωση έδειξε ότι ο ρινοϊός αποτελεί πολύ συχνό παθογόνο για τις λοιμώξεις αναπνευστικού που παρουσιάζουν αυτά τα παιδιά.

Κύρια συμπτώματα που προκαλεί ο ιός είναι: αυξημένος βήχας, έντονη ρινική συμφόρηση, αυξημένη παραγωγή βλέννης και wheezing.

Influenza Resp Viruses. 2012;6(3):218-223.

Δεν υπάρχουν σχόλια: