Μαΐου 22, 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Άτομα που κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο απέκτησαν κάποια νοσοκομειακή λοίμωξη, έχουν αυξημένο κίνδυνο για επανεισαγωγές  στο μέλλον.

Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή από μέρους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα καθαρά χέρια είναι το κυριότερο ίσως μέτρο αποφυγής μετάδοσης λοιμώξεων πάσης φύσεως.


Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33:539-544


.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: