Μαΐου 14, 2012

S. aureus


Η απομόνωση του S. aureus από το αίμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιμόλυνση. Πρέπει να αντιμετωπίζεται διότι ο ασθενής διατρέχει κίνδυνο επιπλοκών.


The Hospitalist. 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: