Μαΐου 29, 2012

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Άτομα με HCV και διαβητη έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με άτομα που έχουν τη μμία πάθηση ή και καμμία.

Θεωρείται λογικό μια κα έκαστη από τις παθήσεις αυτές έχει τις δικές της επιπλοκές.


Digestive Disease Week 2012 Annual Meeting; May 19-22; San Diego.

Δεν υπάρχουν σχόλια: