Μαΐου 25, 2012

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Μπορεί ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, να αποτελεί εστία μικροβίων και άρα δυναμικά θέση και τρόπο μετάδοσης παθογόνων;
  • Θεωρητικά αλλά και πρακτικά μπορεί.
  • Πολλά χέρια χειρίζονται ένα πληκτρολόγιο και συνεπώς μπορεί αυτό να αποικισθεί με μικρόβια
  • Τα πιο κοινά παθογόνα είναι  coagulase-negative staphylococci (100%), diphtheroids (80%), Micrococcus species (72%), Bacillus species (64%),και nonfermentative Gram-negative rods (36%).
  • Ο καθαρισμός του πληκτρολογίου σεκαθημερινή βάση με απολυμαντικά βοηθά
  • Πολύ καλή (καλύτερη ίσως ) είναι η τήρηση του κανόνα "καθαρά χέρια" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: