Απριλίου 02, 2013

ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ - ΕΚΖΕΜΑ


Η προσθήκη πρεβιοτικών στο βρεφικό γάλα μπορεί να προφυλάξει τα παιδιά έως 2 χρόνων από έκζεμα, όχι όμως και από άλλες αλλεργικές καταστάσεις.

Cochrane Database, 27-03-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: