Απριλίου 13, 2013

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β

Το υψηλό ιικό φορτίο της μητέρας είναι ο κυριότερος παράγοντας μετάδοσης ηπατίτιδας Β στο νεογνό. Σχετίζεται με την παρουσία e αντιγόνου και είναι ανεξάρτητο από τη χορήγηση ανοσοπροφύλαξης στο νεογνό. 

Σε μελέτη 303 ζευγών (μητέρα - παιδί) βρέθηκε ότι με μητρικό ιικό φορτίο 7 log10 copies/mL, λοίμωξη του νεογνού παρατηρήθηκε σε ποσοστό 6.6%, ενώ με φορτίο 8 και 9 log10 copies/mL, λοίμωξη παρατηρήθηκε στο 14.6% και 27.7% των νεογνών αντίστοιχα.

Ευνόητο είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις (μητέρες με υψηλό ιικό φορτίο) θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις (πλην της ανοσοπροφύλαξης των νεογνών) για αποφυγή κάθετης μετάδοσης της ηπατίτιδας Β.

Journal of Hepatology / February 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: