Απριλίου 03, 2013

ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ


Eξαιρετικά σπάνια περίπτωση όπου  το μυκοβακτηρίδιο προσέβαλε κορίτσι 17 χρ, που παρουσίασε πυρετό,  κακουχία, ημιπάρεση. Στην πορεία διαπιστώθηκε ενδοκαρδίτιδα με προσβολή της αορτικής βαλβίδας, της μιτροειδούς και της τριγλώχινας. 

BMC Infect Dis. 2012;12(231)

Δεν υπάρχουν σχόλια: