Απριλίου 21, 2013

H. pylori

Σε πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη διερευνήθηκε το κατά πόσον η αμυγδαλεκτομή θα βοηθούσε την εκκρίζωση του H. pylori  σε συνδυασμό με την κατάλληλη θεραπεία. Το σκεπτικό ήταν μήπως
ο αμυγδαλικός ιστός αποτελούσε δεξαμενή του ελικοβακτηριδίου.

Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ωστόσο, οι συγγραφείς προτρέπουν σε μεγαλύτερες μελέτες.

 2013 Mar;92(3):127-32

Δεν υπάρχουν σχόλια: