Απριλίου 02, 2013

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

Η μονοθεραπεία της απλής μη επιπεπλεγμένης κυτταρίτιδας με κεφαλεξίνη είναι αποτελεσματική. και η προσθήκη κοτριμοξαζόλης δεν βελτίωσε περαιτέρω την έκβαση.

Παλιό, αλλά καλό ακόμη ως φαίνεται αντιμικροβιακό.

Clin Infect Dis 01-04-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: