Οκτωβρίου 27, 2015

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΗΡΙΟ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Tο μολυσματικό κηρίο μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με τις δερματικές αλλοιώσεις, μέσω επαφής με άτομα που δεν νοσούν αλλά φέρουν το μικρόβιο στο δέρμα τους, μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, όπως προσόψια, παιχνίδια, ρούχα. 

Χορήγηση αντιβίωσης εμποδίζει τη μετάδοση μετά 24-48 ώρες. Η αντιβίωση δεν προστατεύει από τυχόν μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: