Οκτωβρίου 04, 2015

ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

Σε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι μέσω του θηλασμού μπορούν να μεταδοθούν ουσιαστικά οι ιοί human immunodeficiency virus type 1, 2, human T-lymphotropic virus και  cytomegalovirus. 
 
Nutr Hosp 2015, 32:4-10
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: