Οκτωβρίου 31, 2015

HPeV3

Ο ιός Human parechovirus 3 (HPeV3) φαίνεται ότι είναι σημαντικό αίτιο λοίμωξης και ειδικά του ΚΝΣ σε νεογνά και μικρά βρέφη. 


ΙDWeek, 2015; San Diego/USA

Δεν υπάρχουν σχόλια: