Οκτωβρίου 30, 2015

MSSA KAI MRSA

Όλοι ασχολούνται με τον ανθεκτικό σταφυλόκοκκο (MRSA) και λίγοι με τον ευαίσθητο στα 

αντιβιοτικά σταφυλόκοκκο (MSSA).

Όμως ο εαίσθητος σταφυλόκοκκος προκαλεί περισσότερες λοιμώξεις στα νεογνά και έχει την ίδια 

θνητότητα με αυτήν από τον ανθεκτικό σταφυλόκοκκο. 

Συνεπώς κατά τους συγγραφείς σχετικής μελέτης οι ίδιες οδηγίες προφύλαξης και τακτικές 

αντιμετώπισης πρέπει να λαμβάνονται και για τα δύο στελέχη σταφυλοκόκκου.
JAMA Pediatr. online October 19, 2015. doi:10.1001


Δεν υπάρχουν σχόλια: