Φεβρουαρίου 12, 2016

ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

H γρίπη είναι πιο επικίνδυνη σε ορισμένες ομάδες ατόμων, που συνήθως πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα.

Στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι στις ομάδες αυτές πρέπει να υπαχθεί και η φτώχεια. Μελέτη δυο περιόδων γρίπης έδειξε ότι άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας (με δικά τους τοπικά κριτήρια) έχουν τον κίνδυνο πιο συχνής και πιο σοβαρής νόσησης από γρίπη και νοσηλείας σε νοσοκομείο.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι οι ομάδες με τόσο χαμηλό οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να προστεθούν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τη γρίπη. Και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα να εμβολιάζονται συστηματικά κατά της νόσου και να τίθενται έγκαιρα σε αντιικη θεραπεία.

Βεβαια για βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης δεν μιλά κανείς. Ίσως δεν είναι στην αρμοδιότητα των ιατρικών προτάσεων αυτό.


MMWR, 12-02-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: