Φεβρουαρίου 15, 2016

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Φάνταζε σοβαρό. Κι όμως τελικά ήταν κάτι απλό, κάτι ελαφρό χωρίς συνέπειες. 

Ποιος το έλυσε; Ένας ελευθεροεπαγγελματιας γιατρός. Πολύ σωστός, πολύ μεθοδικός και με ορθή ιατρική σκέψη. Οι προφέσορες είχαν μπλέξει με εξετάσεις επί εξετάσεων. Φάρμακα παμπολλα. Λύση καμμία.

Και ο γιατρός της πράξης το χειρίστηκε και το έλυσε άμεσα.
  
Η ιατρική συνήθως είναι πολύ πιο απλή από ότι φανταζόμαστε. Εκείνο που πρέπει όλοι μας να έχουμε κατά νουν είναι: "πρώτα τα απλά, τα συνηθισμένα. Μόνον όταν αποκλεισθούν τα τρέχοντα οδεύει ο νους προς τα περίπλοκα ή τα σπάνια".

Δεν υπάρχουν σχόλια: