Φεβρουαρίου 05, 2016

ΘΝΗΣΙΓΕΝΗ ΝΕΟΓΝΑ

The silence
around stillbirth is unspeakable

7,200 lives are lost every day to stillbirths. 
Imagine if we could reduce that number and stop this epidemic of grief.

The Lancet


Δεν υπάρχουν σχόλια: