Μαΐου 03, 2016

BCG ΕΜΒΟΛΙΟ

Στην Δανία ελέγχθηκε η απάντηση στο BCG στέλεχος 1331 SSI σε πλέον των 4000 νεογνά. Διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο δεν παρουσίασε μη αναμενόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.Παρατηρήθηκε όμως αυξημένη συχνότητα πυώδους λεμφαδενίτιδας, πενταπλάσια από ότι θα ανέμενε κανείς με βάση το spc του εμβολίου. Όλα τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά και είχαν καλή έκβαση.

Vaccine. 2016 Apr pii: S0264-410X(16)30097-4


Δεν υπάρχουν σχόλια: