Μαΐου 13, 2016

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Οι κανόνες προφύλαξης/απομόνωσης του ασθενούς στα νοσοκομεία και η εφαρμογή τους για τους επισκέπτες εξαρτώνται από το είδος του παθογόνου, από την υποκείμενη  λοίμωξη και από την ενδημικότητα των μικροβίων στο νοσοκομείο.

Γενικός κανόνας όμως είναι η υγιεινή των χεριών για όλους τους επισκέπτες πριν την είσοδο στον θάλαμο και μετά την ή κατά την  έξοδο από αυτόν (SHEA 2016). Ανεξάρτητα από το τι πάσχει ο ασθενής.

Τα νοσοκομεία και οι κλινικές πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασσμένα και οι επισκέπτες να ενημερώνονται σχετικά. 

Αλήθεια πόσα νοσοκομεία ή πόσες ιδιωτικές κλινικές εφαρμόζουν τον κανόνα αυτό; 


Δεν υπάρχουν σχόλια: