Μαΐου 06, 2016

ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

O αποικισμός του ρινοφάρυγγα από S. pneumoniae είναι σχετικά συχνός στα παιδιά σχολικής ηλικίας και στους εφήβους με άσθμα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της νόσου και της χορήγησης PCV7 στο παρελθόν.

Σε σχετική μελέτη βρέθηκε ότι η φορία οποιουδήποτε οροτύπου γενικώς και οποιουδήποτε οροτύπου του εμβολίου PCV7 ήταν υψηλότερη σε εμβολιασθέντες παρά σε μη εμβολιασθέντες. Ως προς τους 6 επιπλέον οροτύπους του PCV13, η φορία τους ήταν υψηλότερη σε μη εμβολιασθέντες. Ωστόσο, περαιτέρω στατιστική ανάλυση με μεταβλητές διάφορες έδειξε ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ φορίας και εμβολιαστικής κατάστασης γενικώς.

Οι συγγραφείς θέτουν το ερώτημα: πόση διάρκεια προστασίας παρέχει το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο όσον αφορά τον αποικισμό; Επίσης μπορεί να υπάρξει επαναποικισμός από τα ίδια στελέχη του εμβολίου και τι κλινική σημασία θα είχε αυτό; 


BMC InfectDis. 2016;16: DOI: 10.1186/s12879-016-1335-3Δεν υπάρχουν σχόλια: