Μαΐου 08, 2016

ΑΡΝΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ - ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ;

Η άρνηση των εμβολίων είναι πρόβλημα γνωστό με επιπτώσεις πάνω στην εμβολιαστική κάλυψη και τη δημόσια υγεία. Οι λόγοι της άρνησης οφείλονται κατ' εξοχήν σε έλλειψη εμπιστοσύνης για την ασφάλεια των εμβολίων. Ερευνητές είδαν ότι δύσκολα αλλάζει αυτό και ψάχνοντας τρόπους αλλαγής ήλεγξαν την πιθανότητα να επηρεάσει τους δύσπιστους η παροχή λεπτομερών πληροφοριών από το VAERS που είναι το σύστημα συλλογής ανεπιθυμήτων ενεργειών στις ΗΠΑ.

Τι διαπίστωσαν;


Σε τρεις ομάδες συμμετεχόντων στη  μελέτη έδωσαν ως πληροφορίες για ένα εμβόλιο (συγκεκριμένα το HPV) αυτά που αναφέρει το CDC στο ενημερωτικό του φυλλάδιο.  Στη μία από τις τρεις ομάδες έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες από το VAERS σε περιληπτική μορφή. Στην τρίτη ομάδα έδωσαν λεπτομερείς αναφορές του VAERS για το εμβόλιο. Είδαν λοιπόν ότι η παροχή λεπτομερών στοιχείων οδήγησε σε μεγαλύτερη δυσπιστία για το εμβόλιο και μείωσε και το ποσοστό αποδοχής του. Αντίθετα, αυτοί που διάβασαν τις συνοπτικές αναφορές έδειξαν μια μικρή αύξηση της εμπιστοσύνης. 


Vaccine 2016, 34:2424Δεν υπάρχουν σχόλια: