Μαΐου 04, 2016

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Το 1/3 των ασθενών σε εξωτερική βάση λαμβάνει αντιβιοτικά χωρίς απόλυτη ένδειξη και τεκμηρίωση.

Αυτά στις ΗΠΑ. Όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των αντιβιοτικών. Φανταστείτε αλλού.


JAMA. 2016;315:1839,  May 3


Δεν υπάρχουν σχόλια: