Απριλίου 12, 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Δυο παιδιά με την ίδια πάθηση - επιληψία (αφαιρέσεις). Λαμβάνουν το ίδιο φάρμακο. Το ένα παιδί ανταποκρίνεται καλά, το άλλο όχι. Γιατί; 

Φαίνεται πως υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση στα φάρμακα.

ΝΙΗ - News Releases, April 11 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: