Απριλίου 22, 2017

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ  • Η επένδυση US$ 4·6 κατά κεφαλή για θέματα υγείας-εμβολιασμού HPV, δίνει ετησίως όφελος προς κόστος (benefit to cost ratio / BCR) 10·0 (ίσως και πλέον).
  • Η επένδυση US$ 0·6 κατά κεφαλή για κυκλοφοριακό και συνέπειες από τροχαία ατυχήματα, δίνει ετησίως όφελος προς κόστος (benefit to cost ratio / BCR) 5·9 . 

The Lancet 
Vol.389  Number 10079 | Apr 22, 2017Δεν υπάρχουν σχόλια: