Απριλίου 27, 2017

ΕΛΟΝΟΣΙΑ


Τρεις χώρες (Ghana, Kenya, Malawi) θα χορηγήσουν πιλοτικά το πρώτο εμβόλιο για την ελονοσία, σε βρέφη και παιδιά υψηλού κινδύνου. Έτσι θα εξαχθούν πιο απτά αποτελέσματα και συμπεράσματα για το συγκεκριμένο αυτό εμβόλιο, που προσφέρει ήδη ελπίδες. 


Medscape,  25-04-2017


                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: