Απριλίου 25, 2017

MNHMH

Στον ομφάλιο ρόλο απομονώθηκε πρωτεϊνη που όταν χορηγηθεί σε γηρασμένα ποντίκια-πειραματόζωα βελτιώνει τη μνήμη και τις γνωσιακές λειτουργίες. 

Πολύ ενθαρρυντικό.

Nature 2017, doi:10.1038/nature2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: