Απριλίου 21, 2017

ΕΦΗΒΟΙ

Σήμερα στον πλανήτη υπάρχουν 1.8 δισεκατομμύρια έφηβοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι έφηβοι αυτοί είναι το μέλλον του πλανήτη. Η επένδυση για την ομάδα αυτή σε βάθος 15ετίας και σε θέματα υγείας, υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής συμπεριφοράς, εκπαίδευσης, οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής αγωγής θα μπορούσε να αποδώσει σημαντικότατα οφέλη.  


The Lancet  Vol.389  Number 10079 | Apr 22, 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: