Απριλίου 06, 2017

ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Πολλές φορές έχω γράψει για τη συγχορήγηση εμβολίων. Οι φορείς και οι εταιρείες λένε "όλα καλά".  Όλα μπορεί να γίνονται με όλα. Οι μελέτες όμως, που συνεχώς αυξάνουν για το θέμα αυτό, λένε και κάποια άλλα.

Σε ενήλικες, η χορήγηση Tdap 3-4 εβδομάδες πριν τη χορήγηση PCV13 και MCV4 μειώνει σημαντικά τους GMTs επτά από τους 13 ορότυπους του PCV13. Αν σε ταξιδιώτες απαιτούνται πολλαπλοί εμβολιασμοί πριν το ταξίδι, καλό είναι να προηγούνται τα συζευγμένα εμβόλια και να ακολουθεί λίγο αργότερα το Τdap. 


J Travel Med 2017, 24(4). doi: 10.1093/jtm/tax006


Δεν υπάρχουν σχόλια: