Ιανουαρίου 26, 2018

ΚΡΟΤΩΝΕΣΚρότωνες: η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία μας.

Forget Ebola, Sars and Zika: ticks are the next global health threat. Ticks carry a wide array of pathogens – and environmental changes mean they are spreading.

                                                                                        Τhe Guardian                                                         Friday,  26 January 2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: