Ιανουαρίου 10, 2018

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Συνθετικά πεπτίδια με βάση το ανθρώπειο αντιμικροβιακό πεπτίδιο LL-37 φαίνεται ότι θα αποτελέσουν ικανοποιητική λύση για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Ειδικά το SAAP-148 σε τοπική εφαρμογή βοηθά στην καταπολέμηση βακτηρίων ανθεκτικών σε κλασικά αντιβιοτικά.


Science Translational Medicine  10 Jan 2018:
Vol. 10, Issue 423, eaan4044
DOI: 10.1126/scitranslmed.aan4044


Δεν υπάρχουν σχόλια: