Ιανουαρίου 05, 2018

ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ


Τέσσερα άρθρα στο νέο τεύχος του έγκυρου περιοδικού Science μιλούν για τη σχέση του μικροβιώματος με διάφορες παθήσεις και ειδικότερα με κακοήθειες και την απάντηση των ασθενών στη χημειοθεραπεία. Απάντηση που εξαρτάται από την ύπαρξη φυσιολογικού μικροβιώματος του εντέρου. Όλο και περισσότερο αποδεικνύεται πως το αδιατάρακτο μικροβίωμα αποτελεί τον κύριο παράγοντα σε θέματα υγείας.
  • Precision medicine using microbiota
  • Gut microbiome influences efficacy of PD-1–based immunotherapy against epithelial tumors
  • Gut microbiome modulates response to anti–PD-1 immunotherapy in melanoma patients
  • The commensal microbiome is associated with anti–PD-1 efficacy in metastatic melanoma patients


Science  05 Jan 2018:
Vol. 359, Issue 6371, pp. 32-34,  91-97, 97-103, 104-108
DOI: 10.1126/science.aan3706


Δεν υπάρχουν σχόλια: