Ιανουαρίου 29, 2018

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ...

Τα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια ελάττωσαν τη συχνότητα των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων. Ναι, σωστό - μέχρις ενός σημείου όμως. 

Σε πρόσφατη εθνική μελέτη στην Αγγλία που αφορούσε την χρονική περίοδο πριν την εισαγωγή του 7δύναμου εμβολίου έως το 2017 βρέθηκαν τα εξής:
  • το 2016/17 η συνολική συχνότητα της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ήταν κατά 37% μειωμένη σε σχέση με την προ της εισαγωγής του PCV7  περίοδο και 7% χαμηλότερη από την προ της εισαγωγής του PCV13 περίοδο. 
  • Η συχνότητα της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου από ορότυπους εκτός 13δύναμου εμβολίου διπλασιάστηκαν από την εποχή της εισαγωγής του 7δύναμου εμβολίου και επιταχύνθηκαν μετά την εισαγωγή του 13δύναμου εμβολίου - ειδικά οι ορότυποι 8, 12F, και  9N, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για πάνω από το 40% της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου κατά το 2016/17. 
  • Στα παιδιά κάτω των 5 ετών η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος παραμένει σταθερή από το 2013/14.
  • Τα πνευμονιοκοκκικά λοιπόν εμβόλια είχαν μία μείζονα επίπτωση στην πνευμονιοκοκκική νόσο στην Αγγλία, (μικρότερη η επίπτωση του PCV13), πλην όμως τα οφέλη μειώθηκαν σημαντικά λόγω της ταχείας αύξησης οροτύπων που δεν περιέχονται στο 13δύναμο εμβόλιο. 

The Lancet Infectious Diseases
January 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30052-5Δεν υπάρχουν σχόλια: