Φεβρουαρίου 03, 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ - VI - ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

To FDA εφιστά την προσοχή και τη συνεχή επαγρύπνηση για διάφορα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στα παιδιά, μεταξύ των οποίων και εμβόλια.

Σε παιδιά και ειδικά μικρής ηλικίας (6 μην έως 5 χρ και ειδικότερα σε 12 - 23 μην), η σύγχρονη χορήγηση εμβολίου γρίπης και 13δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά πυρετικών σπασμών.

Σε ομάδα γυναικών που έλαβαν το διδύναμο εμβόλιο κατά του HPV, παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός αυτόματων αποβολών.

To FDA συνιστά παρακολούθηση και περαιτέρω μελέτη για τα σχετικά θέματα.


Pediatric SuperSite 02-02-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: