Φεβρουαρίου 05, 2012

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ GROUP B STREP


 • Συχνότερες στην Αφρική
 • Ακολουθούν ΗΠΑ και Ευρώπη
 • O Streptococcus agalactiae ή Group B streptococcus, είναι η πιο συνήθης αιτία νεογνικής σήψης σε αναπτυγμένες χώρες με υψηλά εισοδήματα
 • Η θνητότητα την πρώτη εβδομάδα της ζωής διπλάσια από ότι το πρώτο τρίμηνο
 • Η χρήση προφύλαξης στις μητέρες μειώνει πολύ τον κίνδυνο λοίμωξης στα νεογνά
 • Η κατανομή στελεχών streptococcus B είναι ίδια διεθνώς
 • Άρα αν παρασκευασθεί ανάλογο εμβόλιο, θα έχει παγκόσμια εφαρμογή
 • Η μέση συχνότητα διεθνώς σε παιδιά 0-89 ημερών είναι 0.53/1,000 ζώσες γεννήσεις με υψηλότερη στην Αφρική (1.21 περιπτώσεις/ 1,000 γεννήσεις) και θνητότητα 22%
 • Στην Αμερική συχνότητα 0.67/1000 και θνητότητα 11% και στην Ευρώπη 0.57/1000 και 7% αντίστοιχα
 • Πιο συχνός ορότυπος ο ΙΙΙ και στη συνέχεια οι Ιa, Ib, II και V
 • Όπου δεν χρησιμοποιείται προφύλαξη με αντιβιοτικά η συχνότητα της πρώιμης λοίμωξης είναι διπλάσια
 • Ο Streptococcus agalactiae προκαλεί λοιμώξεις και σε άτομα άνω των 65 χρόνων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: