Φεβρουαρίου 17, 2012

ΧΡΟΝΙΟΣ ΒΗΧΑΣ

Παιδιά με χρόνιο υγρό βήχα μπορεί να έχουν σε μεγάλο ποσοστό πυώδη βρογχίτιδα, ενδεικτική μικροβιακής λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού. Με βάση βρογχοσκοπικά ευρήματα και καλλιέργειες, κυριότερα παθογόνα που απομονώθηκαν ήσαν:  nontypable Haemophilus influenzae (49%), Moraxella catarrhalis (17%), Staphylococcus aureus (12%), Streptococcus pneumoniae (20%) and Klebsiella pneumoniae σε έναν ασθενή.  

Pediatrics. 2012;129:e364-e369.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: