Φεβρουαρίου 08, 2012

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ


Ο απεικονιστικός έλεγχος παιδιών με ουρολοίμωξη γίνεται εδώ και χρόνια με πιο αυστηρά κριτήρια. Το ίδιο ισχύει και για την προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, η οποία ουσιαστικά έχει περιοριστεί πολύ μια και η προσφορά της δεν ήταν σημαντική, όπως αποδείχτηκε από πολλές μελέτες.

Υπενθυμίζουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται υπερηχογράφημα και κυστεοουρηθρογραφία.

Το υπερηχογράφημα συνιστάται στα περισσότερα αν όχι όλα τα παιδιά με ουρολοίμωξη.

Η κυστεοουρηθρογραφία συνιστάται σε: ουρολοίμωξη με βακτηριαιμία, μη καλή κλινική ανταπόκριση σε 48 ώρες από τη θεραπεία, ουρολοίμωξη από παθογόνα άλλα πλην Escherichia coli, ενδείξεις μη ικανοποιητικής ούρησης, αυξημένη κρεατινίνη, ψηλαφητή κοιλιακή μάζα, παθολογικό υπερηχογράφημα.


Σύγκριση των περιόδων προ και μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στη Μ. Βρετανία έδειξε μείωση της συχνότητας διενέργειας κυστεοουρηθρογραφίας από  99% σε 12.6%, του υπερηχοτομογραφήματος από 99% σε 67%, σχεδόν εξάλειψη της προφυλακτικής χρήσης αντiβιοτικών από τo τέλος της θεραπείας μέχρι τη διενέργεια κυστεοουρηθρογραφίας, μείωση της συνεχούς χορήγησης αντιβιοτικών από 26.5%  σε 2.9%.

Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165:1027-1032
Medscape      03-02-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: