Φεβρουαρίου 14, 2012

PPIs


Η χρήση αναστολέων της αντλίας πρωτονίου (φάρμακα συχνά χρησιμοποιούμενα) μπορεί να συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διάρροια από Clostridium difficile. 


PediatrSupSite  08-02-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: