Φεβρουαρίου 24, 2012

RSV, hMPV

Μεγάλη δραστηριότητα των ιών RSV και  hMPV  σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ. Οι πνευμονίες είναι πολλές και οι ηλικίες προσβολής μεγαλύτερες των συνήθων.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνλοίμωξη από τους 2 ιούς.

ProMed 22-02-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: