Ιανουαρίου 04, 2016

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (10ΔΥΝΑΜΟ) ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Σε μελέτη στη Βραζιλία όπου χρησιμοποιείται το 10δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο 
ως ρουτίνα, διαπιστώθηκε μείωση τής κλινικά (13%) και ακτινολογικά  (25.4%) 
επιβεβαιωμένης πνευμονίας της κοινότητας, 3 χρόνια μετά την ένταξη του εμβολίου στο
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. 

Τονίζεται η ανάγκη μεγαλυτέρων μελετών για τεκμηρίωση της ανοσίας αγέλης και 
του εύρους της. 

Vaccine 2015 Dec 16. pii: S0264-410X(15)01779


Δεν υπάρχουν σχόλια: