Ιανουαρίου 11, 2016

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΕΜΜΜΕΣΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΜΕΣΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ;

Η έμμεση προστασία ενηλίκων λόγω εμβολιασμού των παιδιών με το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο έχει συζητηθεί από πολλές οπτικές γωνίες της επιδημιολογίας. Σε μερικές χώρες, πχ η Ιταλία, παρά τον εμβολιασμό των παιδιών, αίτιο των περισσοτέρων περιπτώσεων πνευμονίας στους ενήλικες παραμένουν οι ορότυποι του εμβολίου. Η μελέτη CAPITA έδωσε κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμως δεν έδειξε αποτελεσματικότητα του 13δύναμου εμβολίου όσον αφορά την προστασία από την πνευμονία κοινότητας ενηλίκων ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων και οροτύπων.  Η εκτίμηση των σημείων αυτών, η διερεύνηση της άμεσης επίπτωσης του εμβολιασμού των ενηλίκων στην πράξη και ο διαχωριμός του από την έμμεση ανοσία, σίγουρα θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών προφύλαξης και εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου.

Curr Med Res Opin 2015 Dec 24:1-3 (Epub ahead of print)

Δεν υπάρχουν σχόλια: