Ιανουαρίου 08, 2016

PCV10 ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Ενδιαφέρουσα μελέτη από την  Ισλανδία για την επίπτωση του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στις λοιμώξεις αναπνευστικού.


Στη χώρα χρησιμοποιείται από το 2011 το 10δυναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, με κάλυψη περίπου 95%. Σύγκριση παιδιών που γεννήθηκαν την περίοδο 2008-2010 με παιδιά παιδιά που γεννήθηκαν από το 2011 και μετά έδειξε μείωση των ωτιτιδων και των λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία) στα παιδιά που έλαβαν το εμβόλιο. Η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική σε σχέση με την ομάδα παιδιών που δεν είχαν εμβολιασθεί μια και δεν υπήρχε τότε το εμβόλιο. 

Pediatr Infect Dis J. 2015;34(12):1385Δεν υπάρχουν σχόλια: