Ιανουαρίου 18, 2016

ΔΙΑΓΝΩΣΗ;

Νεογνό με τις βλάβες που διακρίνονται στις φωτο, εξελήφθη αρχικά ως συγγενής λοίμωξη πλην όμως ο έλεγχος έδειξε "συγγενή αλευχαιμική μονοκυτταρική λευχαιμία".

Inf Dis Child, January 2016Δεν υπάρχουν σχόλια: