Ιανουαρίου 10, 2016

HIV - ΕΙΔΙΚΗ VISAΗ Νότια Κορέα απαιτεί για κάθε  δάσκαλο ή καθηγητή Αγγλικών που εισέρχεται στη χώρα για εργασία, να έχει ελεγχθεί και να είναι αρνητικός για HIV.
Αυτό ισχύει όμως και για άτομα που επισκέπτονται τη χώρα για πάσης φύσεως λόγους και για παραμονή ακόμη και βραχείας διάρκειας (10-90 ημέρες).
Οι περιορισμοί αφορούν ορισμένες χώρες.

Humanosphere, December 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: