Ιανουαρίου 27, 2017

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ


Από μία ασθενή σε πόλη των ΗΠΑ απομονώθηκε παθογόνο στέλεχος [Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) - Klebsiella pneumoniae ] που ήταν ανθεκτικό σε όλα τα αντιβιοτικά που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ.

Καλά πάμε. 


Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66:33


Δεν υπάρχουν σχόλια: