Ιανουαρίου 04, 2017

ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Σε βρέφη και παιδιά ηλικίας 2 - 71 μηνών, η μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικής προφύλαξης  (τριμεθοπρίμη - σουλφαμεθοξαζόλη επί 2 χρόνια) δεν είχε επίπτωση στο βάρος ή στην εμφάνιση παχυσαρκίας.


JAMA Pediatr Dec 27  2016
doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.3349. [Epub ahead of print]


Δεν υπάρχουν σχόλια: