Ιανουαρίου 18, 2017

ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ


Η αμυγδαλεκτομή μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των φαρυγγοαμυγδαλιτίδων και της αποφρακτικής άπνοιας αλλά σε περιορισμένο βαθμό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.


Pediatrics, on line 17-01-2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: