Ιανουαρίου 21, 2017

Clostridium difficile


Οι ασυμπτωματικοί φορείς του Clostridium difficile είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην εξάπλωση του παθογόνου ενδονοσοκομειακά.Gastroenterology, on line 04-01-2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: