Ιανουαρίου 11, 2017

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ

Πολλές είναι οι χώρες που διατηρούν βάσεις δεδομένων με DNA των κατοίκων τους, ευτυχώς όχι όλων. Δικαιολογία ήταν τα θέματα ασφαλείας και τρομοκρατίας. Συγά-σιγά όμως άρχισαν να καταστρέφονται οι βάσεις αυτές με εντολή των κυβερνήσεων.

Πρόσφατα το Κουβέϊτ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον νόμο με βάση τον οποίο όλοι οι κάτοικοι υποχρεούντο να ελέγχονται για DNA. Περιορίζει τον έλεγχο και τις βάσεις δεδομένων σε συγκεκριμένα άτομα με ποινικές πράξεις.

Professional Ethics Report: Fall 2016
MΚ. Kraska / 30-12-2016


Η ουσία είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες τίποτε δεν μένει κρυφό και όλοι μπορεί να είμαστε υπό παρακολούθηση και ελεγχόμενοι.Δεν υπάρχουν σχόλια: